กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 (อ.ดร. ปณิดา กาจีนะ) กลุ่มที่ 1

อาจารย์ ดร. ปณิดา กาจีนะ อาจารย์ประจำภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ได้นำนักศึกษาจำนวน 2 คน เข้าฝึกงาน 3 กระบวนวิชา 365390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้มและวนเกษตร ณ ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย-พะเยา) ประจำปีการศึกษา 2566 ระยะเวลาฝึกงานทั้งสิ้น จำนวนไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง โดยมีสถานที่ฝึกงานดังนี้
1. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ของส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สบอ.15

2. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

3. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

4. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา

5. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ดอยบ่อ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

6. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านปางขอน ต.ห้วยชมพู อ.เมือง จ.เชียงรายเอกสารประกอบ :

Photo : 35 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 17 ก.ค. 2566
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 103 ครั้ง