กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 (อ.ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร) กลุ่มที่ 1

อาจารย์ ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร ได้นำนักศึกษาจำนวน 5 คน กลุ่มที่ 1 เข้าฝึกงาน 3 กระบวนวิชา 365390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้มและวนเกษตร ณ ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (บวร.) บ้านห้วยบง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระยะเวลาฝึกงานทั้งสิ้น จำนวนไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมงเอกสารประกอบ :

Photo : 70 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 17 ก.ค. 2566
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 131 ครั้ง