วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี และร่วมในพิธีเปิดอาคาร 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 3 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 2 ก.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 358 ครั้ง