รับมอบผ้าห่มจากยุวสมาคมแห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนรับมอบผ้าห่ม จำนวน 1,000 ผืน จาก คุณฌิชชา โชไพบูลย์ นายกยุวสมาคมแห่งประเทศไทย และ คุณอัครนันท์ เอกศิรินราวิชญ์ ประธานโครงการเจซี พร้อมคณะ เพื่อมอบให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 3 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 2 ก.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 420 ครั้ง