วันคล้ายวันสถาปนากองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 ครบรอบ 83 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ร่วมงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 ครบรอบ 83 ปี วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ กรมการสัตว์และเกษตรกรรมที่  3 กรมการสัตว์ทหารบก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 1 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 2 ก.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 398 ครั้ง