ผู้แทนศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ฯมอบดอกไม้แสดงความขอบคุณคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ผู้แทนศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบดอกไม้แสดงความขอบคุณคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์การเตรียมความพร้อมในพิธีรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลย้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566เอกสารประกอบ :

Photo : 1 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 28 มิ.ย. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 470 ครั้ง