พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Institute of Food Crops, Yunnan Academy of Agricultural Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดี ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Fan Xing Ming ผู้อำนวยการสถาบัน Institute of Food Crops, Yunnan Academy of Agricultural Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ในโอกาสเยี่ยมเยือนคณะเกษตรศาสตร์ และลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Institute of Food Crops, Yunnan Academy of Agricultural Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ หัวหน้าภาควิชาภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ลงนามเป็นพยาน พร้อมทั้งหารือในด้านแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน และการฝึกงานของนักศึกษา ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 46 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 28 มิ.ย. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 630 ครั้ง