พิธีเปิดงาน เส้นทางสายไหม อัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมพิธีเปิดงาน เส้นทางสายไหม อัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย และผ้าดีประจำถิ่นให้มีคุณภาพ มีคุณค่าเป็นที่รู้จักนิยมใช้ผ้าไทยรวมทั้งผู้ประกอบการมีอาชีพรายได้อย่างมั่นคง และจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและระบบเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูนและจังหวัดต่างๆในภาคเหนือ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเอกสารประกอบ :

Photo : 14 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 23 มิ.ย. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 468 ครั้ง