หารือแนวทางการวิจัยกับคณะเกษตรศาสตร์ในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ให้การต้อนรับ ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ อดีตประธานคณะทำงานด้านวิชาการ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริจาคที่ดินให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อก่อตั้งวิทยาเขตสมุทรสาคร เพื่อหารือแนวทางการวิจัยกับคณะเกษตรศาสตร์ในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การนำของเสียจากการผลิตมาใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตอื่นๆ ของจังหวัดชายฝั่งทะเล ตลอดจนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการบริการวิชาการอื่นๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 15 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 21 มิ.ย. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 473 ครั้ง