นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 3 (กระบวนวิชา 365390)

วันเสาร์ฺที่ 3 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร. ณัฐพล คงดี อาจารย์ประจำภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 3 กระบวนวิชา 365390 จำนวน 3 ราย ในการฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 3 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 3 มิ.ย. 2566
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 313 ครั้ง