นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 3 (กระบวนวิชา 365390)

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร. ปณิดา กาจีนะ อาจารย์ประจำภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 3 กระบวนวิชา 365390 จำนวน 1 ราย ในการฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 20 มิ.ย. 2566
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 364 ครั้ง