คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Yutaka Matsuno จาก Kindai University, Japan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Yutaka Matsuno จาก Department of Environmental Management, Faculty of Agriculture, Kindai University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม งานวิจัยและความร่วมมือด้าน IoT และระบบSmart Farm ร่วมกัน ในวันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 19 มิ.ย. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 233 ครั้ง