หารือการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Camp 2023

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คุณศิโรจน์ ศรีสรากรณ์ นักวิชาการสวทช. เข้าพบผู้บริหารและคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Camp 2023 ในหัวข้อเกษตรแม่นยำและเกษตรอัจฉริยะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์ หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 11.30 น.

เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 13 มิ.ย. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 570 ครั้ง