โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “สุขภาพดี ชีวีมีสุข” ครั้งที่ 3

ผศ. ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “สุขภาพดี ชีวีมีสุข” ครั้งที่ 3  เวลา 15:00 – 16:30 น. 
ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ หลักจากพิธีเปิดโครงการเสร็จสิ้น ได้ร่วมนำบุคลากรคณะฯ เดินสะสมระยะ โดยเริ่มเดินรอบคณะฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566เอกสารประกอบ :

Photo : 44 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 12 มิ.ย. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 158 ครั้ง