วันผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

วันผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ผศ. ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 มีการแนะนำหลักสูตร การเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับการศึกษา โดย ผศ. ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และสวัสดิการด้านทุนการศึกษา วินัยนักศึกษา กิจกรรมของนักศึกษา โดย ผศ. ดร.มนตรี ปัญญาทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 44 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 9 มิ.ย. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 212 ครั้ง