นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 3 (กระบวนวิชา 365390)

ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร ไปนิเทศการฝึกงานของนักศึกษาปีที่ 3 ในความดูแล (Advisee) ที่ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยบง วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เป็นนักศึกษาชุดที่ 1 จำนวน 5 คน โดย อาจารย์ ดร. สุรีรัตน์ มี นักศึกษาฝึกงาน 2 ชุด ทั้งหมด 7 คน (เพราะมี Advisee เยอะที่สุดในสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร [FORA] อาจารย์ ดร. สุรีรัตน์ จึงต้องแบ่งให้ฝึกงานตามความสนใจ ความถนัด และประโยชน์ต่อส่วนรวม)

บังเอิญวันที่ 3 มิ.ย. 66 เป็นวันวิสาขบูชา แล้ววัดพระบรมธาตุดอยผาส้มได้จัดพิธีสรงน้ำพระธาตุ หลังจากไม่ได้จัดงาน 3 ปี เพราะโรคระบาด COVID-19 พุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธา… จึงมาร่วมพิธีอย่างคับคั่งและล้นหลาม ประมาณสี่พันกว่าคน และนักศึกษาฝึกงานได้ร่วมจัดเตรียมงานและช่วยงานอย่างแข็งขัน จนได้รับคำชมจากพระครูสุพรหมธรรมาภิวัฒน์ (เจ้าอาวาส ซึ่งเรียนจบจาก Stanford University และเคยทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา!!!) จึงเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของข้าพเจ้า ผู้เป็น Adviserเอกสารประกอบ :

Photo : 52 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 2 มิ.ย. 2566
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 344 ครั้ง