นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 3 (กระบวนวิชา 365390)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถาวร อ่อนประไพ อาจารย์ประจำภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 3 กระบวนวิชา 365390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ ฝ่ายเศรษฐกิจการเกษตรและภูมิสังคม ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566

เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 1 มิ.ย. 2566
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 314 ครั้ง