โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และพบปะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และพบปะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2566
เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566   เวลา 13:00 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมสุขุม  อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์เอกสารประกอบ :

Photo : 46 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 31 พ.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 123 ครั้ง