ต้อนรับ บริษัท มาชิเทค จำกัด เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชา เพื่อพัฒนาโครงการความร่วมมือทางด้านการศึกษา และการวิจัย

คุณสุกิตติ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา กรรมการบริษัท มาชิเทค จำกัด และทีมงาน ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชา เพื่อพัฒนาโครงการความร่วมมือทางด้านการศึกษา และ การวิจัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเกษตรศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับนักวิจัยจากศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมหารือการในการพัฒนาระบบ smart farming ในพื้นที่ CMU BCG Platform @ Mae Hia เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

เอกสารประกอบ :

Photo : 30 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 29 พ.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 105 ครั้ง