ต้อนรับ Associate Professor Dr.Nurul Huda จาก Faculty of Sustainable Agriculture, Universiti Malaysia Sabah ประเทศมาเลเซีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr.Nurul Huda จาก Faculty of Sustainable Agriculture, Universiti Malaysia Sabah ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสหารือความร่วมมือและกิจกรรมภายใต้บันทึกเจตจำนงทางวิชาการ ทั้งในด้านการเรียนการสอน การร่วมวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา เอกสารประกอบ :

Photo : 15 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 29 พ.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 126 ครั้ง