กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2566

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา 3 สถาบัน ในกิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ดังนี้

  1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเกษตรนวัตกรรม
  2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
  3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงาน  การพัฒนานักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันร่วมกัน ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2566

เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 31 พ.ค. 2566
เผยแพร่โดย : นาตยา ใจปัญญา | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เปิดอ่าน : 90 ครั้ง