การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร พนักงาน คณาจารย์ นักวิจัย ประจำปี 2566

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร พนักงาน คณาจารย์ นักวิจัย ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน คณาจารย์ และนักวิจัย มีความเข้าใจ ทราบถึงทิศทางการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์ กำหนดเป้าหมาย ในการวางแผนการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่าง ผู้บริหาร พนักงาน คณาจารย์ และนักวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวต่อไป

เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 29 พ.ค. 2566
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 395 ครั้ง