ต้อนรับคณาจารย์และกลุ่มนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้หน่วยงาน International Studies Abroad LLC.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัฒฆา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับคณาจารย์และกลุ่มนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้หน่วยงาน International Studies Abroad LLC. ในการเข้าชมและศึกษาดูงานด้านระบบการผลิต (ต้นน้ำ) และด้าน BCG แม่เหียะโมเดลและการผลิตสัตว์ เพื่อให้เป็นแนวคิดต่อยอดของการพัฒนาการเกษตรในประเทศไทย โดยให้เข้าเยี่ยมชมในด้านงานแปลงพืชผักปลอดสารพิษและฟาร์มเกษตรผสมผสาน โรงเรือนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และระบบการผลิตสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนและระบบ Biofloc ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:00 – 16:00 น. ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะเอกสารประกอบ :

Photo : 76 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 25 พ.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 441 ครั้ง