ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันผึ้งโลก ครั้งที่ 6

     ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวันผึ้งโลก ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ในระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2566 "ผึ้ง ... แมลงตัวเล็กประโยชน์ยิ่งใหญ่ ธรรมชาติยั่งยืน" โดยได้นำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเลี้ยงผึ้ง จากโครงการวิจัย “การใช้จุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตอาหารเสริมจากวัสดุการเกษตรสำหรับผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera L.)” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลงานวิจัยนี้เกิดจากความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้นำผลิตภัณฑ์ของภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช เช่น น้ำผึ้งจากผึ้งพันธุ์ และน้ำผึ้งชันโรง เข้าร่วมจัดแสดงด้วย

เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 20 พ.ค. 2566
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
เปิดอ่าน : 110 ครั้ง