ลงนามบันทึกความเข้าใจกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีลงบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้ลงนาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 7 จังหวัด (ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน แพร่ เชียงราย น่าน) ร่วมลงนามเป็นพยาน ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ได้จัดทำ”โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ” เพื่อให้บุตรหลานเกษตรกรหรือนักเรียนผู้ที่สนใจเรียนด้านเกษตร มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ มช. รวมถึงการต่อยอดงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรร่วมกัน ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารประกอบ :

Photo : 25 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 16 พ.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 111 ครั้ง