พิธีทำบุญอาคารเรือนเดิม ประจำปี 2566 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ร่วมงานพิธีทำบุญอาคารเรือนเดิม ประจำปี 2566 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 อาคารเรือนเดิม เป็นสถานที่เตรียมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค เป็นที่ร่วมกันวางแผนเตรียมการก่อตั้งของคณะผู้ก่อตั้ง นำโดย ฯพณฯ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 เวลา 15:45 น. มีความสำคัญในฐานะอาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 330 ครั้ง