การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Insects: proteins and beyond"

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Insects: proteins and beyond" โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Laura Gasco จากภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ป่าไม้ และอาหาร จาก University of Torino ประเทศอิตาลี เป็นวิทยากรในจัดการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้หารือการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โครงการวิจัยและแนวทางการแลกเปลี่ยนนักศีกษาร่วมกันเอกสารประกอบ :

Photo : 26 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 15 พ.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 199 ครั้ง