ศึกษาดูงานวิชาการด้านการส่งเสริมการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา นำนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานวิชาการด้านการส่งเสริมการเกษตร  ณ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เอกสารประกอบ :

Photo : 13 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 11 พ.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
เปิดอ่าน : 85 ครั้ง