การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566

คณะฯ จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ให้เป็นไปตามแผนปฏับัติการของคณะฯ เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์) เป็นประธานการประชุมเอกสารประกอบ :

Photo : 25 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 11 เม.ย. 2566
เผยแพร่โดย : พงศกานต์ สัญญเดช | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 334 ครั้ง