การจัดการอบรมความรู้ ระบบ e-Action plan

งานยุทธศาสตร์และแผน ร่วมกับงานสารสนเทศ ได้จัดการอบรมความรู้ ระบบ e-Action plan โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการอบรบให้อาจารย์และบุคลากรได้เรียนรู้ ระบบ e-Action plan แบบใหม่ เพื่อที่จะสามารถเข้าไปดำเนินการใช้งานได้อย่างถูกวิธี และไม่ติดขัดปัญหาในการใช้งานระบบ e-Action plan รูปแบบใหม่ โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นใน วันที่ 4 เมษายน 2566 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 29 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 4 เม.ย. 2566
เผยแพร่โดย : พงศกานต์ สัญญเดช | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 364 ครั้ง