ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร "รางวัลเหรียญทองแดง" ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพนิดา ธนาเรืองโรจน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ และ นายเศรษฐศิลป์ มูลวิจิตร นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ โดยมี ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง และ ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร "รางวัลเหรียญทองแดง" งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ในวันที่ 4 พฤษาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวแสดงความยินดี
วันที่เผยแพร่ : 4 พ.ค. 2566
เผยแพร่โดย : ไพลิน บุณณสิริ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 539 ครั้ง