ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาทักษะเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง "รางวัลเหรียญเงิน" ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยรัตน์ นวลแก้วทวีบุญ และ นางสาวจุฑารัตน์ มาปุ้ง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ โดยมี อ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาทักษะเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง "รางวัลเหรียญเงิน" งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ในวันที่ 3 พฤษาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเอกสารประกอบ :

Photo : 1 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวแสดงความยินดี
วันที่เผยแพร่ : 3 พ.ค. 2566
เผยแพร่โดย : ไพลิน บุณณสิริ | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
เปิดอ่าน : 209 ครั้ง