ต้อนรับ Prof.Dr. Yi-Chen Chen, Chairman, Department of Animal Science and Technology และ Prof.Dr. Chung-Hsi Chou, School of Veterinary Medicine, National Taiwan University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล และ อาจารย์ ดร.ปณิตา ประถมยา อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ให้กาารต้อนรับ Prof.Dr. Yi-Chen Chen, Chairman, Department of Animal Science and Technology และ Prof.Dr. Chung-Hsi Chou, School of Veterinary Medicine, National Taiwan University พร้อมเยี่ยมฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ และโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบ Biofloc ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 17 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 3 พ.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 427 ครั้ง