ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันจัดสวนถาด "รางวัลเหรียญเงิน" ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิดาภา กาหะ และนางสาวชวิศา สุทธพันธ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ โดยมี อาจารย์เอกชัย ใยพิมล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับรางวัลการแข่งขันจัดสวนถาดรางวัลเหรียญเงิน ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวแสดงความยินดี
วันที่เผยแพร่ : 3 พ.ค. 2566
เผยแพร่โดย : ไพลิน บุณณสิริ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 356 ครั้ง