พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และคณาจารย์อาวุโส คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี "พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และคณาจารย์อาวุโส คณะเกษตรศาสตร์ " ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์เอกสารประกอบ :

Photo : 14 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่เผยแพร่ : 28 เม.ย. 2566
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
เปิดอ่าน : 133 ครั้ง