ประเพณีสงกรานต์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว พร้อมด้วยบุลากรศูนย์วิจัยฯ บุคลากรศูนย์นวัตกรรมฯ คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมกิจกรรมดำหัวคณาจารย์อาวุโสศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบ :

Photo : 36 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่เผยแพร่ : 26 เม.ย. 2566
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 409 ครั้ง