ต้อนรับนักวิจัยจากบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และทีมนักวิจัย ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือแนวทางงานวิจัย กับคุณสมบูรณ์ จินตนาผล และทีมนักวิจัย จากบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบ :

Photo : 24 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2566
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 125 ครั้ง