โครงการศึกษาดูงาน One Day Trip ด้านการเกษตร หน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญชัย)

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัด “โครงการศึกษาดูงาน One Day Trip ด้านการเกษตร หน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญชัย) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการฯ และประชุมหารือ ระดมความคิดเห็นการดำเนินงานด้านการเกษตรหน่วยวิจัย ทั้งในด้านงานวิจัย การเรียนการสอน การฝึกงาน และการปรับปรุงพื้นที่หน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญชัย) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์ หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ นำเสนอประวัติความเป็นมาและพันธกิจการดำเนินงานของหน่วยวิจัย เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 ณ หน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญชัย) ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน และบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 92 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 464 ครั้ง