ต้อนรับ Professor Dr. Park Won Gyu, Dean, College of Fisheries Sciences, Puyong National University, Republic of Korea

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล มูลมณี หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ และคณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตวน้ำ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Park Won Gyu, Dean, College of Fisheries Sciences, Puyong National University, Republic of Korea และคณะ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ระหว่างทั้งสองคณะ เมื่อวันที่ 24 เมษยน 2566 ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 24 เม.ย. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 190 ครั้ง