ต้อนรับ Professor Dr.Kim Seung-Heui, Faculty, Horticulture/Major of Fruit Crops จาก Korea National University of Agriculture and Fisheries, Republic of Korea

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Professor Dr.Kim Seung-Heui, Faculty, Horticulture/Major of Fruit Crops จาก Korea National University of Agriculture and Fisheries, Republic of Korea, เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดโรคและระบบการผลิตต้นไหลสตรอว์เบอร์รีปลอดโรคภายในโรงเรือน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล ให้การต้อนรับเอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 26 เม.ย. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 477 ครั้ง