ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดกิจกรรม "ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร ปี 2566"

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร ปี 2566" ระหว่างวันที่ 13 - 24 มีนาคม 2566 สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 6-13 ปี จำนวน 26 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เกษตรผ่านการลงมือทำด้วยตนเอง ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 283 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 13 มี.ค. 2566
เผยแพร่โดย : ปนัดดา ไชยศักดิ์ | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เปิดอ่าน : 199 ครั้ง