โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร จำนวน 21 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ หัวหน้าภาควิชาฯ รวมถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง AB5-456 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 13 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 5 เม.ย. 2566
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 260 ครั้ง