แนะแนวทางในการออกไปฝึกงาน (กระบวนวิชา 365390)

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ (หัวหน้าภาควิชาฯ) รวมไปถึง อาจารย์ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรชาติ ให้คำแนะนำ แนะแนวทางในการออกไปฝึกงาน  (365390) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง AB5-333 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 15 มี.ค. 2566
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 232 ครั้ง