สัมมนางานการเงิน การคลังและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “การปฏิบัติงานเชิงรุก ด้วยทีมงานที่สร้างเสริมอย่างสร้างสรรค์ (Smart AGRI Tearm)”

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนางานการเงิน การคลังและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  “การปฏิบัติงานเชิงรุก  ด้วยทีมงานที่สร้างเสริมอย่างสร้างสรรค์ (Smart AGRI Tearm)” เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และช่วยเสริมทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   งานการเงิน การคลังและพัสดุ จึงได้จัดทำสัมมนางานการเงิน การคลังและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  วันพุธที่ 14  กันยายน  2565  เวลา 08.00 – 20.00 น. ณ โรงแรมบริคโฮเทล  เชียงใหม่  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารประกอบ :

Photo : 18 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 14 ก.ย. 2565
เผยแพร่โดย : ทินกร ใจมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 346 ครั้ง