หารือแนวทางความร่วมมือกันในการจัดทำโครงการ CSR ด้านสิ่งแวดล้อม และแนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER)

คณะเกษตรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ดร.มนตรี แสนวังสี หัวหน้าศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเกษตรและป่าไม้ (AFCC) และคุณแสงดาว แบนซิเกอร์ หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์ เขต 5 และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือกันในการจัดทำโครงการ CSR ด้านสิ่งแวดล้อม และแนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์เอกสารประกอบ :

Photo : 15 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 24 เม.ย. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 185 ครั้ง