สวัสดีปีใหม่ไทย 2566

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง จัดกิจกรรม "รดน้ำดำหัว" (เป็นคำพูดของชาวเหนือขณะที่จะไปรดน้ำขอขมา-ขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และยังเป็นการชำระสิ่งอัปมงคลไปจากชีวิต) หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริศ ยิ้มแย้ม โดยมีเจ้าหน้าที่และนักวิจัย ของศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้



เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่เผยแพร่ : 19 เม.ย. 2566
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
เปิดอ่าน : 126 ครั้ง