ให้การต้อนรับคณะจากบริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี จำกัด

    วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. เกวลิน คุณาศักดากุล ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นาย วีรภัทร ปั้นฉาย นายสุวิทย์ บุญเรือง นักวิทยาศาสตร์เกษตร งานบริหารงานวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ 3 ท่าน ได้แก่ 1) คุณวิชยุตม์ พงศ์สกุล พนักงานวิเคราะห์และวางแผน 2) คุณกฤติยาภรณ์ แจ่มประจักษ์ พนักงานควบคุมการผลิต 3) คุณกานต์พิชชา รักษาจันทร์พนักงานควบคุมการผลิต บริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี จำกัด เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดโรคและระบบการผลิตต้นไหลสตรอว์เบอร์รีปลอดโรคภายในโรงเรือน

เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 20 เม.ย. 2566
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
เปิดอ่าน : 99 ครั้ง