กิจกรรมเสริมทักษะเกี่ยวกับโลกของแมลงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

    วันที่ 7 เมษายน 2566 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อาจารย์ ดร. บาจรีย์ ฉัตรทอง และนักวิชาการสาขาวิชากีฏวิทยา ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะเกี่ยวกับโลกของแมลงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งให้กับน้องๆ นักเรียนจากศูนย์กระตุ้นและพัฒนาศักยภาพเด็ก (First Step) จำนวน 10 คน ซึ่งน้องๆ ได้เรียนรู้วัฏจักร ชนิด และหน้าที่ของผึ้ง การทำสบู่จากผลผลิตของผึ้ง และยังได้ทดลองชิมน้ำผึ้งแท้แต่ละชนิดอีกด้วยเอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 7 เม.ย. 2566
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
เปิดอ่าน : 74 ครั้ง