กิจกรรมฝึกงาน 1 (400190) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

       วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08:30 - 16:30 น. ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช จัดกิจกรรมฝึกงาน 1 (400190) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานในสาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบ :

Photo : 24 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 3 เม.ย. 2566
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
เปิดอ่าน : 65 ครั้ง