โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัด “โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” ให้กับบุคลากร โดยมี ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณศรีทัย สีทิพย์ คุณพิกุล กันทะพนม พร้อมด้วยทีมงานจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 64 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 19 เม.ย. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 197 ครั้ง